CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1CALL tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

  • THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

1CALL thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Quý khách cho quá trình giao dịch với 1CALL và cho những thông báo sau này, và để cung cấp dịch vụ. 1CALL không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

1CALL sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý giao dịch, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua trang web và theo yêu cầu của Quý khách. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của Quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ web, gửi các thông tin tới các đối tượng khách hàng phù hợp. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

1CALL có thể dùng thông tin cá nhân của Quý khách để nghiên cứu thị trường, chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào. Bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà chúng tôi cần, Quý khách sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Việc cần thiết duy nhất là tiết lộ email của Quý khách nếu Quý khách muốn tham gia. Câu trả lời sẽ được lưu tách riêng với email của Quý khách.

  • ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Nhằm bảo vệ quyền lợi Khách hàng, Nhóm quản lý trang web giao dịch cung cấp cho Khách hàng những thông tin cơ bản và quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch mua và dịch vụ trên trang web, đảm bảo Khách hàng mua được an toàn. Khách hàng nên xem xét kỹ các thông tin liên quan đến các sản phẩm dịch vụ đang giao dịch trên trang web giao dịch về: giá, thương hiệu, các dịch vụ hổ trợ cụ thể, điều kiện sử dụng, địa chỉ, phương thức giao hàng, phương thức thanh toán, số tài khoản ngân hàng và các thông tin có liên quan.

1CALL quy định các cá nhân khi đăng ký là Khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

1CALL không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó trong trường hợp thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

1CALL cần cung cấp cho Khách hàng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho và dịch vụ trên trang web, đảm bảo Khách hàng mua được an toàn.

  • BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1CALL tiến hành thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng khi Khách hàng đăng ký giao dịch, và các thông tin khác trong quá trình Khách hàng phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoặc những câu chuyện Khách hàng chia sẻ.

  • PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin của Khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của trang web, cũng như cung cấp cho các bên liên kết. 1CALL cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến Khách hàng những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên 1CALL. Thông tin của khách hàng chỉ được cung cấp cho bên thứ ba trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ như cung cấp cho bên thứ ba để đảm bảo có đủ thông tin cho việc thanh toán bảo mật online hoặc thanh toán tại trung tâm, phục vụ hỗ trợ hệ thống chăm sóc Khách hàng, quản lý Khách hàng, chăm sóc và nhận ý kiến phản hồi từ phía Khách hàng…

  • QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA KHÁCH

Khách đồng ý và cho phép 1CALL thu thập và sử dụng hình ảnh khuôn mặt của mình để quản lý bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong quá trình Khách sử dụng dịch vụ tại 1CALL. Việc sử dụng hình ảnh khuôn mặt (nếu cần thiết) của Khách là hoàn toàn miễn phí. 1CALL cam kết rằng hình ảnh khuôn mặt của Khách sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích được nêu tại Điều khoản chung.

  • CAM KẾT BẢO MẬT

1CALL chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.