CHÍNH SÁCH BẢO QUẢN TÀI SẢN

1. ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI SẢN NHỎ

  • Niêm phong bằng tem với sự chứng kiến của khách hàng
  • Lưu giữ tài sản trong dụng cụ và phòng chuyên dụng cho việc bảo quản

2. ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI SẢN LỚN

  • Kiểm tra và xác nhận tình trạng chi tiết của tài sản với khách hàng
  • Thực hiện chốt số Công tơ mét ODDO với khách hàng
  • Niêm phong bằng tem với sự chứng kiến của khách hàng
  • Chuyển vào kho lưu trữ và bảo quản